TWELVE·LACE·SKIES (2016)

NI TAN SOLS LA PLUJA
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016) O

BALLAR TAN DESCALÇ
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016) O

EL DÈBIL SOROLL DELS SEUS ULLS
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
LLIMAR LA MEVA IMPACIÈNCIA
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
TRENCAR ELS JUGUETS MÉS ESTIMATS
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
LES PROESES DELS MANDROSOS SOMNIS
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
DE CADA DESAFIANT ULL EN BROLLARÀ UN
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
ACOMPANYANT VICTÒRIES I TROMPETES
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
FINAR UNA FIDEL FORMOSA FORMA
Acrílic sobre taula 62x26cm (2016)
BIRNAM
Acrílic sobre tela 100x100cm (2016) O
aleixalbareda@gmail.com
GAULTREE
Acrílic sobre tela 100x100cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
AFRONTAR L'ATZAR DELS DAUS
Acrílic sobre tela 100x100cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
TRÈMULA XARUGA
Acrílic sobre tela 102x102cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
 EL BATIBULL DEL GROP
Acrílic sobre tela 102x102cm (2016)
aleixalbareda@gmail.comSOTA AQUEST CEL SOJORNA
Acrílic sobre tela 102x102cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
ESCANDALLAR LA SUBTILESA
Acrílic sobre tela 102x102cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
ESMUSSAR LES VERDCEROLES AMB CAMA ALADA
Acrílic sobre tela 80x120cm (2016) O

EIXORIVESA
Acrílic sobre tela 100x100cm (2016) O

NEGLIGIA LA INFLUÈNCIA DE LA PRESCIÈNCIA
Acrílic sobre tela 100x100cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
COM ESPIES DELS DÉUS
Acrílic sobre tela 113x113cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
"NOMÉS" UN TITELLA QUE PENJA DE LES MANS DE LA FORTUNA
Acrílic sobre tela 113x113cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com
THE FAITHFUL SERVANT
Acrílic sobre tela 100x100cm (2016)
aleixalbareda@gmail.com